One Drop Zendo

Danmark

One Drop Zendo er grundlagt af Rinzai zenmester: Shodo Harada Roshi, abbed i zen-kloster Sogen-ji, Okayama, Japan.
I dag er der talrige One Drop Zendo‘er i: Europa, USA, Mexico, Japan og Indien.

Se mere på onedropzen.org:
One Drop Zen Buddhist Community

Danske zen-entusiaster rejste til Japan:
I starten af 90’erne rejste en håndfuld danske zen entusiaster til zen-klostret Sogen-ji, i Japan. Kontakten til zen-mester Shodo Harada Roshi og hans Dharma-lære blev starten til den første zenretreat/workshop i Danmark, maj 1993.
Herefter steg interessen og behovet for at lave en lokal One Drop Zendo under ledelse af Tommy Doetsu, en af Shodo Harada Roshi’s tidlige danske elever.
I 1994 startede Tommy den danske One Drop Zendo. Siden da, har den danske One Drop Zendo, været vært for adskillige retreats/sesshins med Shodo Harada Roshi og hans europæiske elever.
Løbende er der kommet flere og flere interesserede til meditation og zazen praksis.

Ugentlig meditation og korte og lange retreats:
Fra begyndelsen har der været mange tiltag for at tilpasse de forskellige deltagers behov, i forhold til daglig praksis, vores ugentlige meditationer og mindre kortere retreats på fx 2 dage.
Ud af mere end 30-40 af Shodo Harada Roshi’s danske elever er mange stadig aktive og deltager i sesshin og mødes ugenligt til meditation.
Alle praktiserer dedikeret i overenstemmelse med Shodo Harada Roshi’s lære.

Rejser til Japan og Sogen-ji’s søsterkloster i Tyskland:
Samtidig har mange gennem årene, benyttet sig af muligheden for at tage på kortere eller længere ophold i zen-klostret, Sogenji, Japan.
I Danmark er vi i en overskuelig afstand fra Hokuozan, Sogen-ji’s søster-tempel i Tyskland. Mange har allerede været der og været behjælpelig med opbygning af faciliteterne og deltaget i retreats under Shodo Harada Roshi’s ledelse.

2 times fælles meditation om ugen med mulighed for guidning:
I København mødes vi ugentligt, for at chante sutra og praktisere Zazen-meditation.
Peter Daiko Skovggard, der har bl.a. har haft ansvaret for meditationen i Sogen-ji klostret i Japan, står for træningen og giver vejledning i zazen/meditation til nye deltagere, men også til andre, der har brug for at genopfriske de grundlæggende meditations-principper. Det har desuden en stor effekt at meditere sammen med andre.

One Drop Zendo’er i Danmark:
I Danmark findes i dag en One Drop Zendo i København og i Odense.

 

One Drop København:

Træn zen-meditation 2 timer om ugen i: København – One Drop Zendo

Meditation hver søndag kl. 17:30 -19:30
Teglgårdstræde 8B, 2.sal, 1452 kbh.K.
FOF´s lokaler.
Ring på dørtelefonen, så åbner låsen automatisk.

Aftale om deltagelse – kontakt Peter Daiko Skovgaard – se nedenfor. (Aflysninger mv. opdateres ikke løbende på denne side – kontakter derfor Peter for at være sikker på at kunne deltage).

Vi meditere: 4 perioder af 25-30 min. efter 1. time, er der gående meditation.
Første søndag i måneden: Supervision af meditation. Godt for begyndere.
Sidste søndag i måneden: Meditation til kl. 18.30 derefter te sammen. Mulighed for at udveksle erfaringer, spørgsmål og svar.

Japansk Rinzai Zen:
Zazen betyder siddende meditation. Meditation har været et redskab til religiøs og spirituel praksis gennem årtusinder.
Zazen traditionen lægger vægt på ret sidde holdning, hvor tyngdepunktet naturligt flyttes nedad i kroppen. Understøttet af et dybere åndedræt og en skærpet koncentration bliver tankerne, som vi ofte er underlagt og automatisk adlyder, mere gennemskuelige, så de ikke påvirker os i samme grad som tidligere.
Det er ikke fordi vi trækker os væk fra livet omkring os, men for at lette egoets tyngde i vore daglige gøremål.
Zazen er et vidtrækkende livslangt studie, hvor vi kan skabe rammer for at komme nærmere vores naturlige tyngdepunkt og skabe tættere kontakt med en Væren.

Hvorfor – zen-meditation opløser fx rastløshed og forvirring:
Vi bliver bedre og bedre til at tage os af vores sundhed, miljøet og andre ydre behov. Vi tilegner os viden og informationer. Vi stræber efter social position og mere og mere komfort.
Alligevel oplever mange mennesker fortvivlelse, rastløshed og forvirring. Zen-meditation eller zazen er en metode til at opløse disse følelser og få sigt dybere indsigt i menneskets natur.

One Drop Zendo består af elever af zenmester Shodo Harada Roshi:
Peter Daiko Skovgaard superviserer træningen og leder zendoen.
I Danmark repræsenterer Daiko, zenmesteren Shodo Harada Roshi, som er leder af Sogen-ji zenkloster i Japan.
Daiko har boet i klostret i 15 år og har bl.a haft ansvar for den daglige meditation.

Til dækning af husleje – enten:
– 500 kr. to gange om året på bank konto eller
– 100 kr. om måneden i donations kassen eller
– 40 kr. pr. gang i donations kassen

eller .
Mobilepay Box. Code 9145RE

Er du interesseret kan du kontakte:
Peter Daiko Skovgaard.
Telefon +45 29 88 16 85
Peter Daiko Skovgaard